Coaching

Pedagogisch medewerkers

Als pedagogisch medewerker kun je wel bepaalde informatie tot je hebben genomen tijdens een training en ook veel ideeën hebben gekregen, maar de praktijk is soms net weer even anders.

Coaching is bedoeld voor pedagogisch medewerker om:

 • zich verder te professionaliseren door vaardigheden (nog) beter onder de knie te krijgen
 • op de werkvloer tips en suggesties te krijgen
 • samen met de coach een collega of kind(eren) te observeren om meer inzicht te ontwikkelen
 • een concre(e)t leerdoel/coachvraag aan de orde te stellen
 • het zelfvertrouwen te vergroten

Pedagogisch coach of leidinggevende

Pedagogisch coaches of leidinggevenden die werknemers op de werkvloer begeleiden of coachen zullen soms ook tegen bepaalde dingen aanlopen waarin ze gecoacht/begeleid willen worden. Dit kan bijv. om een implementatie van een bepaalde visie of een verandering gaan waarbij de attitude van de leidsters essentieel zijn.

Onderbouwleerkrachten

Met onderbouwleerkrachten kijk ik samen naar de ruimte. De leerkracht wordt uitgenodigd om na te denken over de keuzes van de inrichting van de ruimte en de aangeboden materialen. Samen kijken we hoe het ontwikkelingsaanbod wellicht kan worden uitgebreid en/of passend kan worden gemaakt voor de hedendaagse kleuter.

Leerkrachten kunnen tevens een persoonlijke coachvraag hebben. Voorbeelden van coachvragen zijn:

 • Op welke manier kan ik de zelfstandigheid van mijn kleuters bevorderen?
 • Hoe kan ik anders/beter omgaan met 'straffen' en belonen?
 • Hoe kan ik mijn houding en taal nog meer respectvol laten zijn in het belang van de kinderen?
 • Hoe begeleid ik de groep kinderen optimaal tijdens het vrije werken?
 • Op welke wijze kan ik kleuters meer vrijheid geven, waarbij grenzen en regels wel blijven gelden?
 • Hoe geef ik op constructieve wijze individuele begeleiding?

 
Zullen we

Zullen we samen kijken
Samen zien we meer
Zullen we samen luisteren
Samen horen we meer
Zullen we samen nadenken
Samen weten we meer
Zullen we samen zwijgen
We zeggen soms teveel
Zullen we elkaar bevragen
over het hoe en waarom
Zullen we ons laten verrassen
door alles wat we ervaren
Zullen we zijn als een kind
vol vertrouwen
onbevangen
ontdekkend
genietend
Zullen we…
Nee…!
We doen!

 

Auteur: Manja Haze