Coaching

Pedagogisch medewerkers

Als pedagogisch medewerker kun je wel bepaalde informatie tot je hebben genomen tijdens een training en ook veel ideeën hebben gekregen, maar de praktijk is soms net weer even anders.

Coaching is bedoeld voor pedagogisch medewerker om:

  • zich verder te professionaliseren door vaardigheden (nog) beter onder de knie te krijgen
  • op de werkvloer tips en suggesties te krijgen
  • samen met de coach een collega of kind(eren) te observeren om meer inzicht te ontwikkelen
  • een concre(e)t leerdoel/coachvraag aan de orde te stellen
  • het zelfvertrouwen te vergroten

Coaching van andere teams of individuele leidsters is momenteel beperkt mogelijk i.v.m. een volle agenda.
Korte trajecten die binnen 50 km afstand zijn, zijn vaak wel in te plannen.

 
Zullen we

Zullen we samen kijken
Samen zien we meer
Zullen we samen luisteren
Samen horen we meer
Zullen we samen nadenken
Samen weten we meer
Zullen we samen zwijgen
We zeggen soms teveel
Zullen we elkaar bevragen
over het hoe en waarom
Zullen we ons laten verrassen
door alles wat we ervaren
Zullen we zijn als een kind
vol vertrouwen
onbevangen
ontdekkend
genietend
Zullen we…
Nee…!
We doen!

 

Auteur: Manja Haze