Trainer en coach Manja Haze   

Manja (1969) heeft de PABO als achtergrond waar ze in 1992 voor afstudeerde. Haar voorkeur was altijd het jonge kind. In 1993 zette ze haar eigen kinderdagverblijf op. Als directeur en pedagogisch trainer/coach heeft ze zich in de jaren daarna verder verdiept in het respectvol omgaan met het jonge kind en het aansluiten bij de behoeften van kinderen. Ze volgde diverse opleidingen en trainingen: o.a. trainingen in Boedapest bij de dochter van Emmi Pikler over de visie van Pikler, montessori-opleiding voor directeuren basisonderwijs, montessori-cursus peuterleidster, training Geweldloos Communiceren, coachopleiding en Triple P niveau en een Gordoncursus.
Manja heeft tevens als onderbouwleerkracht gewerkt in zowel het reguliere basisonderwijs als op een montessori-basisschool.

In 2008 heeft zij met haar team voor een andere visie gekozen binnen het kinderdagverblijf, gebaseerd op écht respectvol handelen, het geven van meer vrijheid aan kinderen - uiteraard binnen duidelijke grenzen - en het bevorderen van de zelfstandigheid. De respectvolle attitude van de leidsters en het creëren van een doordachte, uitdagende voorbereide omgeving waren hierbij telkens de belangrijkste uitgangspunten.
Manja heeft haar team hierbij intensief begeleid en de resultaten hiervan zijn voor zowel kinderen als leidsters
geweldig te noemen. Lees meer hierover in Bewezen resultaten.

Als pedagogisch trainer/coach heeft Manja meerdere trainingen ontwikkeld. De laatste jaren zijn het geven van trainingen en het coachen van leidsters haar voornaamste bezigheden. Ze geeft ook gastlessen/workshops - o.a. op ROC's - en pedagogisch advies.

Manja weet praktijk en theorie logisch aan elkaar te koppelen. Manja's trainingen zijn inspirerend, praktisch en concreet. Deelnemers kunnen inzichten, ideeën en oefeningen direct in de praktijk toepassen. De trainingen geven tevens stof tot nadenken met als doel om anders naar kinderen én jezelf te kijken. Want dat er nog veel verbeterd kán worden in de kinderopvang en/of het onderwijs, daar is Manja van overtuigd. Maar ook dat vooral leuker en meer ontspannen kan, zowel voor het kind als de leidster/leerkracht!

"Ik wil mensen inspireren vanuit mijn eigen intrinsieke motivatie; hun iets meegeven waardoor ze anders gaan kijken naar zichzelf, de kinderen en hun collega's. Ik vind het geweldig als er een paradigmaverschuiving ontstaat waardoor mensen ook in de praktijk anders gaan handelen. Het mooie en leuke vind ik dat de leidster of leerkracht dan meestal met meer plezier en ontspanning werkt, waardoor opeens veel meer mogelijk is. Dit komt de kinderen te goede: een leidster of leerkracht die op een natuurlijke manier écht aansluit bij hun behoeften en interesses.
Ik geniet volop als ik de positieve uitwerking zie van ander gedrag en handelen van leidsters en leerkrachten op de kinderen. Kinderen raken niet meer (snel) gefrustreerd omdat ze zich begrepen voelen. Het speelmateriaal en de inrichting zorgen ervoor dat kinderen geboeid en lang(er) met iets kunnen spelen/werken. Ik kom bijna dagelijks op de werkvloer en zie hoe kinderen actief bezig zijn en genieten van hun 'werk'. Als ik dat zie ben ik blij dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren. Ik ga dan met een glimlach op mijn gezicht naar huis."