Welkom op de website van Intrinsiek

Intrinsiek biedt trainingen, workshops, coaching en advies aan de kinderopvang en onderbouw. Intrinsiek biedt pedagogische inspiratie en ondersteuning om meer kwaliteit binnen de kinderopvang en de onderbouw van het basisonderwijs te behalen in (noord)oost en midden Nederland.

Intrinsiek begeleidt en inspireert  leidsters*/pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten om gerichter te kijken naar o.a.:

  • kinderen en hun behoeften en mogelijkheden
  • de groepsruimte: de inrichting en materialen
  • de eigen attitude

Leidsters en leerkrachten worden door trainingen, workshops en coachingsmomenten uitgenodigd om gerichter en anders te kijken naar diverse aspecten van de kinderopvang en onderbouw. Ze ervaren bijvoorbeeld hoe je bewuster en respectvoller kunt handelen en wat het effect van je handelen is op de kinderen; hoe je de pedagogogische omgeving veel aantrekkelijker en meer uitdagend kunt maken. Kleine veranderingen kunnen een grote, positieve, uitwerking hebben die het kind en de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs zeer ten goede komten. Lees verder

De visie en werkwijze van Intrinsiek heeft zich bewezen in de praktijk en is o.a. geïnspireerd op de pedagogiek van Emmi Pikler, Reggio Emilia en Maria Montessori en de visie van positief opvoeden (Marshall B. Rosenberg, Justine Mol, Thomas Gordon). Hierover kunt u meer lezen in 'Bewezen resultaten'.

  • De trainingen en workshops worden zoveel mogelijk op maat aangeboden afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderopvanginstelling of basisschool.
  • Voor MBO-opleidingen verzorgt Intrinsiek gastlessen, geïnspireerd op de visies van Emmi Pikler en Maria Montessori waarbij de houding van de leidster en een uitdagende, voorbereide omgeving centraal staan gecombineerd met centrale thema's zoals: zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, contact met het kind en opvoeden zonder straffen en belonen

* Op deze website wordt meestal gesproken over leidster(s). Hiermee worden pedagogisch medewerkers bedoeld. De term 'leidster' is korter en klinkt iets vriendelijker. Omdat er voornamelijk vrouwen in de kinderopvang van 0 tot 4 jaar werken, is gekozen voor de vrouwelijke vorm.


Bedrijfsgegevens

Intrinsiek
Oelerweg 32 b

7555 GT
Hengelo 
 
Tel. nr.: 06 - 22 47 09 81
Fax nr.: 074 - 291 38 30
E-mail : info@intrinsiek.nu
 
Kvk nr.: 08186955
ABN AMRO: 44.75.57.548
 
   
 

Boekentip!

Het kind centraal in de kinderopvang

Opvoeden vanuit respect en contact

Manja Haze

ISBN: 9789088502880