"Om mij heen zie ik ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten allemaal hun best doen om zo goed mogelijk met hun kind of een groep kinderen om te gaan. In het contact met kinderen ervaren volwassenen mooie, leuke en ontspannen momenten, maar ook momenten van frustratie, onmacht, hard werken, conflicten, politieagent spelen, etc. Ook kinderen ervaren deze verschillen, zij het vaak meer onbewust.
Ook als het lekker loopt voor je gevoel in je groep, is het raadzaam om af en toe weer heel bewust naar je eigen handelen te kijken als leidster; en ook naar de kinderen, je collega's, de groepsruimte en de visie van het kinderdagverblijf of de basisschool. Vooral als je al lange tijd in de kinderopvang of het onderwijs werkt, worden zaken zo vanzelfsprekend dat je vergeten bent waaróm het zo gaat en je waarom je dingen doet zoals je ze doet. Een open, zelfreflecterende, lerende houding houdt je alert en professioneel."