Wist je dat...

... in de eerste drie jaren van een mensenleven de belangrijkste basis wordt gelegd voor het verdere leven? En dat alle ervaringen die een kind in deze periode opdoet worden opgeslagen en verwerkt in de hersenen? In deze periode groeien de hersenen het snelst. Daarom is het zo enorm belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk diverse, positieve ervaringen opdoen.

... peuters een gevoelige periode hebben om te leren schrijven en lezen?

... dat peuters een gevoelige periode hebben voor zelfstandigheid? Dat ze daarom in deze periode telkens zeggen 'Zelf doen!'?

... dat kinderen vaak veel meer kunnen dan wij volwassenen denken? En dat het daarom van belang is dat wij als volwassene vertrouwen in hen hebben?

... het huidige onderwijs nog grotendeels gebaseerd is op het onderwijs uit de tijd van de industriële revolutie?

... dat de belangrijkste doelen destijds waren: gezoorhaamheid, vlijt en nauwkeurigheid? Dit om mensen zo goed mogelijk voor te bereiden op het werk in de fabrieken?