Bewezen resultaten kinderdagverblijf

 1. Er heerst heel veel rust in de groep(en)
 2. Er zijn weinig conflicten tussen kinderen
 3. Kinderen zijn erg zelfstandig
 4. Kinderen zijn telkens uit zichzelf actief bezig
 5. Kinderen hebben veel zelfvertrouwen
 6. Kinderen ontwikkelen zich motorisch stevig en in balans
 7. Kinderen spelen lang en geconcentreerd met aangeboden materialen
 8. Kinderen zijn talig sterk
 9. Kinderen laten veel sociaal gedrag zien
 10. Kinderen huilen weinig

 Voor leidsters geldt:

 1. Leidsters benaderen en verzorgen kinderen zeer respectvol
 2. Leidsters verwoorden veel aan de kinderen
 3. Leidsters nodigen kinderen uit tot taal
 4. Leidsters hebben nauwelijks tot geen conflicten met kinderen
 5. Leidsters genieten (meer) van de kinderen en van hun werk
 6. Leidsters weten (door observatie) aan te sluiten bij de behoeften van kind
 7. Leidsters weten variatie aan te brengen o.a. in hun aanbod van speelmaterialen
 8. Leidsters stralen rust uit en zijn ontspannen tijdens hun werk
 9. Leidsters zijn professioneel (in houding en in kennis) 


Reacties van leidsters

"Onze visie heeft mij en de kinderen heel veel goeds gebracht. Ik stel nu echt het kind centraal; ben meer ontspannen en rustiger. Ik wacht langer af en grijp niet meteen in als het niet nodig is."
Leidster Joke

 

"De werkwijze is heerlijk! Kinderen en ik genieten. De kinderen zijn steeds lekker bezig en ze zijn erg zelfstandig. Super om te zien!"
Leidster Saskia