Observatie-check leidsters en/of groepsruimtes

Wil jij als leidinggevende graag weten welke competenties jouw leidsters, onderbouwleerkrachten in huis hebben en welke (nog) ontbreken of in welke de leidsters of leerkrachten nog kunnen groeien?

Wil jij weten of de inrichting en speelmaterialen van een of meerdere groepen of klassen binnen je instelling of school voldoende tegemoet komt aan de behoeften van jonge kinderen? Ben je benieuwd hoe deze nog efficiënter, doelgerichter en uitdagender kunt maken?

Manja komt graag langs om leidsters of leerkrachten te observeren, maar bij voorkeur om samen met de leidsters, leerkrachten en/of leidinggevende(n) naar de ruimtes te kijken. Indien gewenst, kan er direct gezamenlijk een start worden gemaakt voor een meer uitnodigende voorbereide omgeving door elementen in de ruimte te verplaatsen, te verwijderen en aan te passen etc. Manja geeft tips voor andere, nieuwe en betaalbare materialen die aansluiten bij de behoeften van de doelgroep.

Een objectieve buitenstaander kijkt soms net weer anders tegen de aan. Samen kijken kan een stimulans zijn voor verdere groei en ontwikkeling. Het houdt leidsters en leerkrachten scherp en verbetert de kwaliteit van de geboden kinderopvang en het onderwijs(aanbod).