Observatiebezoek

Leidinggevenden, pedagogisch coachen, pedagogisch medewerkers en/of onderbouwleerkrachten kunnen op aanvraag een bezoek brengen aan kinderopvang Mickey in Hengelo.

Het observatiebezoek duurt ca. 3 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Observatie van de babygroep waar grotendeels gewerkt wordt volgens de filosofie van Emmi Pikler*
  • Observatie van de dreumesgroep waar grotendeels gewerkt wordt volgens de filosofie van Emmi Pikler*
  • Observatie van de peutergroep(en) waar grotendeels gewerkt wordt volgens de filosofie van Montessori*.
  • Bezichtigen van onze montessori-BSO en overige ruimtes: atelier, kleine gymzaal, yogazaal, dierenweide, buitenspeelgebied.
  • Informatie door Manja (directeur kinderdagverblijf Mickey en trainer/coach Intrinsiek)
  • Ruimte voor vragen
  • Ruimte voor aanvullende suggesties

*De visie van Montessori en Pikler hebben overeenkomsten waardoor ook elementen van de filosofie van Emmi Pikler terug te vinden zijn in de werkwijze met de peuters en vice versa.

Mensen kunnen kort in diverse groepen observeren of een keuze maken voor een specifieke doelgroep.

Maximaal 4 personen kunnen tegelijkertijd een bezoek brengen aan Montessori Kinderopvang Mickey.