Observatiebezoek

Leidinggevenden, pedagogisch coachen, pedagogisch medewerkers en/of onderbouwleerkrachten kunnen op aanvraag een bezoek brengen aan kinderdagverblijf Mickey in Hengelo.

Het observatiebezoek duurt ca. 3 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Observatie van de babygroep waar grotendeels gewerkt wordt volgens de filosofie van Emmi Pikler*
  • Observatie van de dreumesgroep waar grotendeels gewerkt wordt volgens de filosofie van Emmi Pikler*
  • Observatie van de peutergroep(en) waar grotendeels gewerkt wordt volgens de filosofie van Montessori*.
  • Bezichtigen van onze montessori-BSO en overige ruimtes: atelier, kleine gymzaal, yogazaal, dierenweide, buitenspeelgebied.
  • Informatie door Manja (directeur kinderdagverblijf Mickey en trainer/coach Intrinsiek)
  • Ruimte voor vragen
  • Ruimte voor aanvullende suggesties

*De visie van Montessori en Pikler hebben overeenkomsten waardoor ook elementen van de filosofie van Emmi Pikler terug te vinden zijn in de werkwijze met de peuters en vice versa.

Maximaal 4 personen kunnen tegelijkertijd een bezoek brengen.