Privacyverklaring Intrinsiek

·         De trainer(s) hanteren beroepsgeheim. Concreet houdt dit in dat gevoelige
      dingen, dingen die in vertrouwen zijn verteld en/of persoonlijke zaken  
      niet met derden worden gecommuniceerd.
 

·         Persoonsgegevens die u aan Intrinsiek heeft verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te komen. 

·         Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

·         Op de website van Intrinsiek worden alleen foto’s geplaatst:
  a) waarop gezichten niet herkenbaar zijn
  b) waar toestemming voor is gevraagd aan de deelnemer of ouder van het
      kind.

·         Mails die aan meerdere deelnemers tegelijk worden gestuurd, worden telkens via BCC gestuurd, zodat de mailadressen niet voor andere deelnemers zichtbaar zijn. 

·         In geval van beëindiging van de samenwerking worden gegevens dezelfde week verwijderd uit het administratiesysteem van Intrinsiek voor zover aanwezig.
 

Manja Haze
Intrinsiek

Mei 2018