De werkwijze van een respectvolle, behoeftegerichte opvoeding implementeren in je dagelijks werk als baby-/dreumesleid(st)er

Achter een bepaalde visie staan is mooi. Maar waar bestaat een visie uit en wát betekent dit concreet voor je werkwijze? In deze training wordt achtergrondinformatie gegeven over behoeftegerichte opvoeding gebaseerd op respect en contact. Er wordt gekeken naar inspirerende visies, zoals die van Maria Montessori, Emmi Pikler en Reggio Emilia. Welke consequenties heeft deze visie voor de omgeving en leidsters en hóe is de werkwijze te implementeren in de Nederlandse kinderopvang?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het belang van vrije bewegingsruimte voor baby's en dreumesen
  • Inrichting en speelmateriaal
  • Spel van baby's en dreumesen
  • De houding van de leidster:
    - een respectvolle basishouding
    - een respectvolle verzorging
    - respectvolle, ondersteunende taal

In de training bestaat o.a.: informatie-overdracht, DVD's bekijken en bespreken, ervaringsoefeningen, tips en ideeën, bespreken van cases uit de eigen praktijk in relatie met de visie van inspirerende pedagogen, praktijkopdracht om in de eigen groep/instelling mee aan het werk te gaan.

Aantal dagdelen:6

Coaching: iedere deelnemer wordt 1 uur gecoacht enkele weken na de training

Twee dagdelen zijn telkens aansluitend. Tussen de trainingsdagen zitten tenminste 3 weken.

Kosten training:   € 2.100,-
Kosten coaching: €     75,- per uur (min. 4 PM'ers per dag)

De training is een incompany-training bestaande uit minimaal 6 mensen en maximaal 12
Locatie: locatie van het kinderdagverblijf
Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur
Trainingen zijn ook op zaterdag mogelijk