Training: Een doordachte, uitdagende binnen- en buitenomgeving voor baby's, dreumesen en peuters

Deze training geeft achtergrondinformatie, inspiratie en ideeën om anders naar de eigen voorbereide omgeving te kijken.
Hoe is de ruimte ingericht en ingedeeld? Zijn de materialen uitdagend genoeg voor kinderen? Wat leert een kind van divers materiaal? Sluit het aanbod van materialen voldoende aan bij de competenties en ontwikkelingsgebieden van kinderen? Welke materialen zou je kunnen toevoegen?

De volgende aspecten zullen in de training aan bod komen:

Het belang van variatie, afwisseling en uitdaging van materialen
Het belang van ordelijkheid en overzichtelijkheid van kasten en materialen
Eisen waar materialen aan moeten doen naast veiligheid
Het belang van zelf materialen kunnen pakken
Inspelen op het verschil van jongens en meisjes
Hoe creëer je rust in de groepen
Een gevarieerde, uitdagende buitenruimte