Help mij het zelf te doen

Kinderen kunnen vaak veel meer dan wij als volwassenen denken. Uiteraard is het van belang om altijd de veiligheid van het kind voorop te stellen. Een ruime mate van zelfstandigheid bij kinderen vraagt observaties, geduld en op het juiste moment begeleiding bieden van de leidster. Dit is een vaardigheid die leidsters kunnen ontwikkelen.
Voor kinderen is het zelfstandig worden een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Niet voor niets hoor je 2-jarigen voortdurend zeggen: "Zelluf doen!" Dit sluit aan bij hun gevoelige periode om steeds meer zelfstandig te doen. Het is erg belangrijk om hierbij aan te sluiten als ouder en leidster.

De volgende onderwerpen komen in de training o.a. aan bod:

 • Informatie over het belang van zelfstandigheid van kinderen
 • Zelfstandigheid bij baby's, dreumesen en peuters:
  - welke dingen kunnen kinderen zelf op een bepaalde leeftijd
  - deelstappen
 • De houding en ondersteunende taal van de leidster
 • De voorbereide omgeving 

In de training wordt gebruikt gemaakt van:

 • infomatie-overdracht
 • audivisuele middelen: foto's en DVD's
 • ervaringsoefeningen
 • zelf oefenen
 • gespreksvormen
 • opdracht voor de pratijk
 • evaluatie

Duur training: 2 dagdelen aaneensluitend van 10.00 tot 16.30 uur

Locatie: Locatie van het/een kinderdagverblijf