Het kind centraal in de kinderopvang - de kracht van écht respect

In deze training wordt ingezoomd op details van leidsters in de omgang met kinderen die een groot verschil kunnen maken voor de kinderen en dus voor de kwaliteit van de kinderopvang.

Doel: Als leidster en als team écht respectvol werken met kinderen door respectvol te handelen en te communiceren; zichtbaar in uitstraling, taal en attitude.

De volgende items komen o.a. aan bod in de training:

  • De houding van de leidster
  • De handen van de leidster
  • Het handelen van de leidster
  • De (non-verbale) communicatie van de leidster:
    - uitstraling
    - taal
    - stem

Samen worden DVD's bekeken en situaties met elkaar vergeleken en besproken

Deelnemers zullen zelf verschil ervaren in respect door diverse ervaringsoefeningen

Deelnemers gaan zelf oefenen

In de training worden tevens veel tips en ideeën gegeven voor de praktijk.

Elke deelnemer maakt een eenvoudige Persoonlijk OntwikkelingsPlan gebaseerd op respectvolle verzoring, communicatie en/of benadering van kinderen van 0-4 jaar.

Aantal dagdelen training: 4 (waarvan 2 dagdelen aansluitend)

Tijd: 10.00 - 16.00 uur

Locatie: Locatie van het kinderdagverblijf