Opvoeden zonder straffen en belonen

Kinderen opvoeden zonder straffen en belonen. Dit lijkt haast onmogelijk. Toch kan het! In ieder geval in de kinderopvang. De training is gebaseerd op een kinderdagverblijf dat het principe van 'opvoeden zonder straffen en belonen' is gaan invoeren. Leidsters waren eerst best wel sceptisch. Nu kunnen en willen ze niet meer anders werken.

Uiteraard moeten kinderen regelmatig bekrachtigd worden en veel positieve aandacht krijgen, maar dat is iets anders dan belonen met stickers, cadeautjes of privileges. In de training wordt besproken op welke wijze je kinderen positief kunt bekrachtigen.

Op momenten dat je als leidster het nodig vindt om een kind (mild) te straffen, dan is het tijd om eerst eens verder te kijken: wat ging er vooraf aan het gedrag van het kind? Biedt de omgeving voldoende uitdaging? Hoe is mijn houding, uitstraling en taal naar het kind? In de training gaan we kijken welke andere opties er zijn dan straffen bij ongewenst gedrag. De belangrijkste vraag hierbij is: waaróm gedraagt een kind zich zo. We moeten de taal van het kind als het ware leren verstaan.

Door middel van o.a. informatie, rollenspellen/oefenen, ervaringsoefeningen, gespreksvormen en praktijkcases worden leidsters andere manieren geboden dan straffen en belonen.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het gedrag van kinderen
  • Observatie
  • De voorbereide omgeving
  • De rol en houding van de leidster
  • Positieve taal

Trainingsduur: 2 dagdelen aaneensluitend