Visie van Intrinsiek

De visie van Intrinsiek is mensen - en in dit geval specifiek kinderen - echt respectvol benaderen. Kinderen serieus nemen en kijken naar hun behoeften staat telkens centraal in de trainingen. Als kinderen werkelijk met respect worden behandeld, dan zullen we ze ook meer vertrouwen moeten geven in hun eigen kunnen. Want kinderen kunnen vaak veel meer dan wij denken. Hierdoor ontwikkelen kinderen o.a. zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Kinderen voldoende vrijheid, ruimte en tijd geven is hierbij een belangrijke voorwaarde; dit binnen een uitnodigende voorbereide (leer)omgeving.

Intrinsiek heeft een eigen methodiek voor de kinderopvang van 0-4 ontwikkeld die zich in de praktijk bewezen heeft. De methodiek is geïnspireerd op de visies van o.a.: Emmi Pikler, Montessori, Reggio Emilia en Thomas Gordon.

De methodiek voor het onderwijs is gebaseerd op het spelenderwijs leren van kleuters. Montessori is hierbij o.a. heel inspirerend bij geweest. Aspecten van de montessori kunnen prima geïmplementeerd worden in de onderbouw van het reguliere onderwijs. Leerkrachten zullen zien dat kinderen door bijvoorbeeld meer zintuigelijke en motorisch-huishoudelijke werkjes aan te bieden meer worden uitgedaagd. Dit komt het zelfvertrouwen van het kind ten goede en bevordert tevens diverse ontwikkelingsgebieden.

Kernwoorden en -zinnen van de visie en methodiek van Intrinsiek zijn:

  • Het kind staat centraal
  • Een zeer respectvolle benadering en verzorging van de kinderen
  • Een uitdagende, uitnodigende voorbereide omgeving
  • Rijk aanbod van taal en kinderen uitnodigen om taal te gebruiken
  • Vrijheid, ruimte en tijd binnen grenzen 
  • Zelfstandigheid                                                

Intrinsiek gaat er vanuit dat wanneer kinderen in totaliteit echt gezien en gehoord worden, het mooiste en beste uit het kind komt, zonder (te)veel inbreng van de volwassene. Kinderen zijn competent, leergierig en nieuwsgierig en hebben zeer veel kwaliteiten in zich. Een doordachte, uitdagende voorbereide omgeving zal hier optimaal bij aansluiten.
De leidster die kinderen echt ziet, hoort en aanvoelt, weet op het juiste moment bij de behoefte(n) van het kind aan te sluiten. Zij heeft een warme, neutrale, liefdevolle houding t.a.v. de kinderen waardoor kinderen zich emotioneel veilig voelen. Zij geeft het kind ruimte om zelf te groeien en oplossingen te bedenken, maar biedt tevens begeleiding indien nodig.


Ik

Zie mij
Zie mij écht
Hoor mij
Luister écht
Praat tegen mij
Neem me serieus
Beantwoord mijn vragen
Geef mij uitleg als ik erom vraag
Zeg en doe me niet alles voor
Alleen als het nodig is
Laat me ook nadenken
en veel zelf doen
Bekritiseer mij niet onnodig
Ik weet dat ik nog veel moet leren
Straf mij niet
Niet omdat jij ouder en groter bent
Niet omdat jij gelijk denkt te hebben
Geef me wel grenzen
En regels
Niet teveel
Ik zou verdwalen
Beloon me niet met stickers, beloftes en cadeaus
Maar toon mij je liefde en genegenheid
Niet om wat ik kan
Niet om wat ik weet
Maar om wie ik ben
Zie mijn wezenlijke ik
Mijn kern
Mijn zijn
IK


Auteur: Manja Haze