Visie Emmi Pikler

Emmi Pikler was een Hongaars-Oostenrijkse kinderarts. Zij ging er vanuit dat kinderen zich het beste ontwikkelen als de ontwikkeling een natuurlijk verloop krijgt. Zij stelde dat wanneer kinderen ontdekken en leren in hun eigen tempo - zonder hulp en stimulans van een volwassene - ze beter leren zitten, staan, praten en denken. Haar visie heeft zich bewezen o.a. in de opvoeding van haar eigen dochter en daarnaast in de opvoeding van kinderen in een weeshuis.

Vrije beweging, vrij spel en een respectvolle verzorging zijn de sleutelwoorden in de visie van Emmi Pikler.

De inhoud van de trainingen van Intrinsiek zijn voor een groot deel geïnspireerd en gebaseerd op deze visie. De visie heeft zich bewezen in de baby- en dreumesgroep.

Voor meer informatie over de visie van Emmi Pikler zie www.pikler.nl en www.kdvmickey.nl 

Directies/teams die geïnteresseerd zijn hoe deze visie in te passen is in de Nederlandse kinderopvang, kunnen een observatiebezoek brengen aan Montessori Kinderopvang Mickey. Bij Mickey zijn de visies van Maria Montessori en Emmi Pikler samengevoegd. Zie 'Overige diensten'.