Montessori

De visie van Montessori wordt regelmatig kort door de bocht gezien als ongelimiteerde vrijheid en brutale kinderen. Niets is minder waar. Het klopt dat Montessori vrijheid voorstaat, maar wel vrijheid binnen duidelijke regels en grenzen. Er is zowel vrijheid en ruimte voor de kinderen binnen de visie van Montessori als afspraken en structuur.

De materialen van Montessori sluiten naadloos aan bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Dreumesen en peuters ontdekken graag met al hun zintuigen en hun hele lijf. Het kind absorbeert alles uit zijn omgeving. Met zijn absorberende geest neemt het enorm veel indrukken op, vormt zijn functies, past zich aan bij de cultuur waarin het leeft en verinnerlijkt deze in een continu proces van ontwikkeling. Tot 3 jaar verloopt deze periode veelal vooral onbewust en vanaf 3 jaar wordt dit steeds bewuster.
De materialen zijn gericht op de verschillende zintuigen en ontwikkelingsgebieden/competenties van kinderen. Kinderen kunnen met materialen en werkjes experimenteren en ervaren. Het zijn uitdagende en uitnodigende materialen die kinderen prikkelen om mee te werken. De materialen nodigen uit tot concentratie en herhaling, iets wat kinderen in deze tijd nauwelijks nog aangereikt krijgen. Belangrijk is dat materialen aansluiten bij de gevoelige perioden van kinderen. In deze periode is een kind extra ontvankelijk voor het leren van bepaalde vaardigheden en gaat het leren sneller dan in een andere fase. Huishoudelijke materialen en werkjes komen ook uit de montessorivisie. Peuters zijn hier dol op. Ze ervaren aspecten van het echte leven en het sluit enerzijds aan bij hun behoefte om de volwassene te helpen en anderzijds aan hun behoefte aan orde.
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat de binnen- en buitenomgeving van een kinderdagverblijf prikkelend, aantrekkelijk en uitdagend is. We noemen dit de voorbereide omgeving.

Zelfstandigheid is eveneens een belangrijk kenmerk van Montessori. Een belangrijke uitspraak van Maria Montessori was: 'Help mij het zelf te doen.' De inhoud van de trainingen van Intrinsiek - gericht op peuters - is geïnspireerd op de montessorivisie. De inhoud is getoetst aan de praktijk. Zie ook Bewezen resultaten en www.kdvmickey.nl.