Voorbereide omgeving

Onder voorbereide omgeving verstaan we de omgeving of ruimte waarin kinderen zich begeven die door de leidster doordacht is ingericht. De leidster dient ervoor te zorgen dat de ruimte:

  • veilig is
  • er aantrekkelijk uitziet voor kinderen
  • uitnodigend is ingericht
  • praktisch en functioneel is ingericht
  • overzichtelijk is
  • ordelijk en schoon is
  • regelmatig varieert waardoor de omgeving boeiend blijft voor een kind
  • een bepaalde rust uitstraalt waardoor kinderen niet overprikkeld raken
  • kindgericht is

Kasten, hoeken en materialen maken deel uit van de voorbereide omgeving. Materialen dienen prikkelend en uitdagend voor kinderen zijn. Tevens dienen materialen compleet, heel, veilig en aantrekkelijk te zijn.

De leidster dient zowel bewust na te denken over de binnen- als de buitenruimte.

Een goed doordachte voorbereide omgeving is een van de belangrijkste voorwaarden voor de ontwikking van kinderen - op allerlei gebied- en tevens voor een prettige groepsatmosfeer.