Zelfstandigheid

Het zou mooi zijn als kinderen in de kinderopvang door de leidster worden begeleid en uitgenodigd om zoveel mogelijk zelf te doen. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van peuters om zoveel mogelijk dingen zelf te wíllen doen. Ouders worden wel eens moe van de woorden "Zelluf doen!"
Kinderen kunnen vaak meer dan veel volwassenen denken. Het is belangrijk om kinderen ons vertrouwen te geven. Kinderen ontwikkelen hierdoor o.a. zelfvertrouwen. Het heeft eveneens te maken met een kind serieus nemen en het respectvol behandelen.

Zowel baby's, dreumesen als peuters kunnen allerlei dingen zelf doen. Als leidster moet je goed kunnen aansluiten en afstemmen op deze ontwikkeling van de kinderen. Observatie is hierbij belangrijk.
Bij sommige handelingen kunnen kinderen deelstappen uitvoeren.

In de trainingen wordt ingegeaan hoe zelfstandigheid van kinderen meer onderdeel kan worden van de kinderopvang.