Voor wie

Trainingen

De trainingen voor de kinderopvang zijn bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang van 0-4 jaar. Tevens zijn de trainingen geschikt voor begeleiders van PM'ers en leidinggevenden.Trainingen voor peuters zijn ook mogelijk voor peuterlleidsters.

Trainingen voor het onderwijs zijn in de eerste plaats bedoeld voor onderbouwleerkrachten.

Workshops

Workshops kunnen aan teams van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en onderbouwteams van basisscholen worden gegeven, bijvoorbeeld tijdens een team- of studiedag.

Gastlessen

Gastlessen zijn met name bedoeld voor ROC-opleidingen niveau 3 en/of 4.

Coaching

Coaching is in de eerste plaats bedoeld voor pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten. Coaching is echter ook mogelijk voor leidinggevenden of andere personen die op de werkvloer werken of mensen op de werkvloer begeleiden.

Advies

Advies kan aan een ieder worden verstrekt die op de werkvloer te maken heeft met kinderen van 0-7 jaar.

Observatiebezoeken

Voor leidinggevenden en teamleden die de werkwijze, geïnspireerd op de visie, van Pikler of Montessori in de praktijk willen zien.

Observatie-check

Voor leidsters, leerkrachten en leidinggevenden die willen werken aan kwaliteitsverbetering. 

 

Trainingen en workshops kunnen ook op een zaterdag gegeven/gevolgd worden.