Workshops voor de onderbouw van het basisonderwijs

 

Onderbouwteams/basisscholen kunnen kiezen uit de volgende workshops:

 • Hoe maak ik de pedagogische, leeromgeving voor kleuters aantrekkelijker, rustiger en meer uitdagend?
  In deze workshop gaan we actief en concreet aan de slag, zodat je klas er binnen een paar uur al anders uitziet. 
  Deze workshops kan met een extra workshop worden verdiept waarin dieper wordt ingegaan op de achterliggende leerdoelen van alle verschillende ontwikkelingsgebieden in relatie tot het aangeboden materiaal.
   
 • De positieve basisattitude van een onderbouwleerkracht
  Aan de hand van tien aandachtspunten wordt de houding van een professionele, onderbouwleerkracht onder de loep genomen. Leerkrachten worden uitgenodigd om kritisch naar zichzelf en hun eigen handelen te kijken.
  Opvoeden en begeleiden zonder straffen en belonen is voor kinderen maar ook voor leerkrachten fijner.
  In deze workshop krijgen leerkrachten concrete handvatten aangereikt om kinderen positief te bekrachtigen en om neutraal-positief met kleuters om te gaan bij ongewenste gedragingen. Tevens wordt er volop aandacht besteed aan de kracht van positieve taal.