Workshops voor de onderbouw van het basisonderwijs

Onderbouwteams/basisscholen kunnen kiezen uit de volgende workshops:

 • Hoe maak ik de pedagogische, leeromgeving voor kleuters aantrekkelijker, rustiger en meer uitdagend?
  In deze workshop gaan we actief en concreet aan de slag, zodat je klas er binnen een paar uur al anders uitziet. 
  Deze workshops kan met een extra workshop worden verdiept waarin dieper wordt ingegaan op de achterliggende leerdoelen van alle verschillende ontwikkelingsgebieden in relatie tot het aangeboden materiaal.
   
 • De positieve basisattitude van een onderbouwleerkracht
  Aan de hand van tien aandachtspunten wordt de houding van een professionele, onderbouwleerkracht onder de loep genomen. Leerkrachten worden uitgenodigd om kritisch naar zichzelf en hun eigen handelen te kijken.
   
 • Opvoeden en begeleiden zonder straffen en belonen
  In deze workshop krijgen leerkrachten concrete handvatten aangereikt om kinderen positief te bekrachtigen en om neutraal-positief met kleuters om te gaan bij ongewenste gedragingen. Tevens wordt er volop aandacht besteed aan de kracht van positieve taal.
   
 • Help mij het zelf te doen!
  Kleuters kunnen vaak meer dan wij denken. Hoe creëer je een omgeving waarbinnen kleuters volop ruimte krijgen om zelf keuzes te maken met wat ze willen spelen, hoe lang, op welk moment, met wie en op welke plek. Wat doet dit met hun zelfvertrouwen en wat is het effect op het opbrengstgericht handelen? En als een kind iets fout doet, wat dan?
   
 • Instructies/lesjes geven
  De manier van instructie geven gaat vaak gepaard met veel taal.
  Hoe geef je een duidelijke instructie waarbij het handelen voorop staat, gevolgd door functionele taal ter ondersteuning van je handelingen?
  Hoe breng je tijdens een instructie differentiatie aan?
   
 • Zelf materialen ontwikkelen
  Leerkrachten worden uitgenodigd om zelf materialen te maken en/of samen te stellen. Aan de hand van veel concrete voorbeelden gaan we creatief aan de slag.